Logo

Komunikat
Uprzejmie informujemy, iż po aktualizacji aplikacji BS Zawadzkie Autoryzacja niezbędne będzie ponowne jej sparowanie z bankowością elektroniczną.

Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem informuje o konieczności ustanowienia drugiego czynnika uwierzytelnienia 3D Secure (w postaci kodu PIN) dla transakcji internetowych wykonywanych kartą płatniczą.

Kod PIN należy zdefiniować w portalu „KARTOSFERA” w zakładce „3D Secure” i będzie on ustalany jednorazowo dla wszystkich posiadanych kart oraz wydawanych w przyszłości. Kod PIN będzie obowiązkowo wymagany do transakcji internetowych od dnia 01 stycznia 2021 roku. Do końca 2020 roku autoryzacja transakcji internetowych odbywać się będzie tylko i wyłącznie na podstawie kodu otrzymanego na podany w Banku numer telefonu komórkowego. W przypadku nie zdefiniowania kodu PIN do transakcji internetowych do końca 2020 roku w portalu „KARTOSFERA”, po 01 stycznia 2021 roku transakcja nie zostanie uwierzytelniona a tym samym nieskuteczna. Zachęcamy Państwa do definiowania kodu PIN, aby od nowego roku bezproblemowo realizować transakcje internetowe.
Komunikaty

Urządzenie zaufane

Uprzejemie informujemy, iż w usłudze 24.BS istnieje możliwość oznaczenia komputera lub urządzenia mobilnej jako "zaufanego". Dla takiego urządzenia podwójne uwierzytelnienie nie będzie wymagane, do momentu usunięca historii w przeglądarce internetowej.

Urządzenie zaufane

Przed zalogowaniem
 • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia
  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)
  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu)
  2. Czy certyfikat jest ważny?
 • Film na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Bezpieczeństwo
 • Chroń swoje hasła!
 • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych;
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł;
 • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję;
 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;
 • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony;
 • Zawsze aktualizuj oprogramowanie antywirusowe i systemowe
 • Więcej na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj